ภาควิชารังสีเทคนิค ร่วมจัดกิจกรรมบริการวิชาการรับใช้สังคม ณ รร.บ้านพระนอน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

1 ตุลาคม 2563

คณะเทคนิคการแพทย์

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณาจารย์ นักรังสีเทคนิค และนักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรมบริการวิชาการรับใช้สังคม ในหัวข้อเรื่อง รังสีใช้ชีวิตประจำวัน, กระดูกสันหลังคด...ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม และ PM 2.5 ฝุ่นเล็กๆ แต่อันตราย โดยเป็นการให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 โดยความร่วมมือระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โครงการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และสุขภาวะของโรงเรียนบ้านพระนอน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสาขาวิชาต่างๆ ของคณะเทคนิคการแพทย์ โดยดำเนินกิจกรรมของภาควิชารังสีเทคนิค ในวันที่ 12 สิงหาคม 23 กันยายน และ 3 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านพระนอน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 
แกลลอรี่