ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.เปิดงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการระบบสืบพันธุ์ในโคนม”

22 กันยายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการระบบสืบพันธุ์ในโคนม” ให้แก่สัตวบาล เจ้าหน้าที่ภายในฟาร์ม สหกรณ์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จัดโดย โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด ระหว่างวันที่ 21 –22 กันยายน 2565 ในโอกาสนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณสมชาย บริรักษ์เลิศ กรรมการผู้จัดการบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด ร่วมกล่าวเปิดงานและให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565
แกลลอรี่