คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Institut de Recherche sur l'Asie du Sud-Est Contemporaine Research Institute on Contemporary Southeast Asia (IRASEC)

27 มกราคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน ธีรภาพวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรานอม ตันสุขานันท์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ธานัท วรุณกูล อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Institut de Recherche sur l'Asie du Sud-Est Contemporaine Research Institute on Contemporary Southeast Asia (IRASEC) โดยมี Professor Dr. Jerome SAMUEL, Director และ Professor Adele ESPOSITO ANDUJAR, Research fellow CNRS-IRASEC ร่วมเจรจาการจัดทำหลักสูตรร่วมกันในอนาคต เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรานอม ตันสุขานันท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน ธีรภาพวงศ์ ยังได้พา Professor Adele ESPOSITO ANDUJAR เข้าเยี่ยมชมศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565


ขอขอบคุณภาพจาก ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

แกลลอรี่