บุคลากรใหม่ เข้าพบคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวสัตวแพทย์และสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรใหม่

31 พฤษภาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หน่วยบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำบุคลากรใหม่ที่ได้เริ่มปฏิบัติงานในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 เข้าพบ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวสัตวแพทย์และสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรใหม่ รวมทั้งพูดคุยแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน ในเรื่องต่าง ๆ อย่างเป็นกันเอง ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
แกลลอรี่