คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx

10 มีนาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และทาง Zoom Meeting
แกลลอรี่