มช. ใส่ใจ ดูแลลูกช้าง ด้วยนโยบายแผน 13 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีแนวทางในการดูแลและพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อให้ลูกช้าง มช. ได้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย บ้านหลังที่ 2 อย่างสุขกาย สบายใจ ด้วยโครงการดีๆ ภายใต้นโยบายแผน 13 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ตี้เดียว ฮู้เรื่อง : SDD One Stop Service ณ ศูนย์ SDD One Stop Service ตั้งอยู่บริเวณ ลานอาคารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อ.มช.) ศูนย์กลางในการให้บริการนักศึกษาที่รวดเร็วโดยลดขั้นตอน และลดการเดินทางไปยังจุดให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ
ในมหาวิทยาลัย อาทิ การแจ้งยืม - คืนอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การจัดกิจกรรม การเบิกจ่ายประกันอุบัติเหตุ การแจ้งของหาย LOST & FOUND
.
       Token to care เงินหาย เงินหมด อย่าอดข้าว อีกหนึ่งความห่วงใย เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนไม่มีเงินกินข้าวอย่างเร่งด่วน ไม่ว่าจะจากสาเหตุใด กระเป๋าเงินหาย มือถือหาย ที่บ้านส่งเงินมาไม่ทัน ช่วงรอรับทุนการศึกษา โดยนักศึกษาจะได้รับ Meal Token ผ่านทาง CMU Mobile และสามารถนำไปแลกรับอาหารยังร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ
.
      ร้อนเงิน ไม่ต้องร้อนใจ Student Fast Loan โครงการที่จะคอยช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความจำเป็นเดือดร้อนทางด้านการเงินแบบฉุกเฉิน โดยให้ยืมชั่วคราวแบบไม่มีดอกเบี้ย ระยะสั้น เพียงแจ้งความประสงค์ผ่านทาง CMU Mobile นักศึกษาจะได้รับการช่วยเหลือด้วยความฉับไวเพื่อบรรเทาปัญหาของนักศึกษาได้อย่างทันการ
.
      SDD Academy สานฝัน สู่การเรียนรู้ ที่จะสนับสนุนให้นักศึกษาได้สนุกกับการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน อยากเวทีโชว์ ช่วยผลักดันให้น้องๆ ได้ทดลองทำ รวมตัวกันสร้างพลังดีๆ สู่สังคม
.
นอกจากนี้ ยังมี Sport for all สุขภาพดี ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา โครงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬา ให้เกิดการใส่ใจการออกกำลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก่อให้เกิดสุขภาพที่แข็งแรง
.
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของนโยบายแผน 13 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่ https://policy13.cmu.ac.th/
ตี้เดียว ฮู้เรื่อง SDD One Stop Service
ศูนย์กลางในการให้บริการนักศึกษาที่รวดเร็วโดยลดขั้นตอน และลดการเดินทางไปยังจุดให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยToken to care เงินหาย เงินหมด อย่าอดข้าว
เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนไม่มีเงินกินข้าวอย่างเร่งด่วน โดยนักศึกษาจะได้รับ Meal Token
ผ่านทาง CMU Mobile และสามารถนำไปแลกรับอาหารยังร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการร้อนเงิน ไม่ต้องร้อนใจ Student Fast Loan
เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความจำเป็นเดือดร้อนทางด้านการเงินแบบฉุกเฉินโดยให้ยืมชั่วคราวแบบไม่มีดอกเบี้ย ระยะสั้น
เพียงแจ้งความประสงค์ผ่านทาง CMU Mobile นักศึกษาจะได้รับการช่วยเหลือด้วยความฉับไวเพื่อบรรเทาปัญหาของนักศึกษาได้อย่างทันการSDD Academy สานฝัน สู่การเรียนรู้
สนุกกับการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน อยากโชว์ ช่วยดัน ให้น้อง ๆได้ทดลองทำ รวมตัวกันสร้างพลังดีๆ สู่สังคมSport for all สุขภาพดี ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา
โครงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬา ใส่ใจการออกกำลังกาย เพื่อสงเสริมสุขภาพสำหรับนักศึกษา และบุคลากร ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก่อให้เกิดสุขภาพที่แข็งแรง

ขอบคุณข้อมูล : กองพัฒนานักศึกษา มช.
ข้อมูลโดย : ขอบคุณภาพและข้อมูล : กองพัฒนานักศึกษา มช.
แกลลอรี่