ปัญหาบริการ OneDrive

21 พฤษภาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ปัญหาบริการ OneDrive
.
สืบเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนโยบายการให้บริการ Microsoft OneDrive จึงส่งผลกระทบให้กลุ่มผู้ใช้งาน ทั้งบุคลากรและนักศึกษา ได้รับจัดสรรพื้นที่การใช้งานลดลงจาก 5TB (5000 GB) เหลือ 100GB อีกทั้งทำให้กลุ่มผู้ใช้งานที่มีข้อมูลภายใน OneDrive เกินจากพื้นที่ ๆ ได้รับจัดสรรใหม่ ถูกปรับให้เป็นโหมดอ่านอย่างเดียว (Read Only) และไม่สามารถแก้ไข (Update/Write) ข้อมูลใหม่ได้ จนกว่าจะมีการลดการใช้พื้นที่ลงต่ำกว่า 100GB
.
ในขณะนี้ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยใช้พื้นที่อื่น ๆ ที่สามารถจัดสรรคืนให้ผู้ใช้ในส่วนของบุคลากร
.
อย่างไรก็ตามในอนาคตอันใกล้นี้ พื้นที่ Microsoft OneDrive ที่จัดสรรให้กลุ่มผู้ใช้งาน จะถูกปรับลดตามนโยบายของ Microsoft ในที่สุด เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น สำนักฯ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้งานเริ่มบริหารจัดการพื้นที่การใช้งานภายใต้ความดูแลของท่านให้คงเหลือพื้นที่ตามกำหนด
.
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก
.
วิธีตรวจสอบปริมาณพื้นที่ใน OneDrive
1. เข้าไปที่ https://onedrive.com และ Login ด้วย CMU Account
2. มุมซ้ายล่างสุดของหน้าจอจะมีคำว่า Storage ซึ่งระบุพื้นที่การใช้งาน
3. สามารถคลิกเพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้งานได้
.
วิธีการย้ายไฟล์
1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง OneDrive on Desktop
2. ล็อคอินเข้าใช้งานด้วย CMU Account
3. ทำการลาก หรือ Copy ไฟล์ ลงบนเครื่อง

ข้อแนะนำสำหรับย้ายไฟล์
1. แนะนำให้วางแผนในการทยอยย้ายข้อมูลก่อนถึงวันที่กำหนด
2. การย้ายข้อมูลหากไฟล์มีขนาดใหญ่จะใช้เวลานาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เนตของแต่ละบุคคลด้วย
3. หากย้ายใกล้วันครบกำหนดอาจจะมีความเสี่ยงเนื่องจากมีความถี่ของผู้ใช้งานที่มากขึ้น
.
 หมายเหตุ: โปรดสำรองข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนวันที่กำหนด เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
.
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
https://cmu.to/cmuonedrive
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทางออนไลน์
Fanpage: https://www.facebook.com/fanpage.itsc
Line: https://cmu.to/LineITSC
.
#CMU #CMUAccount #CMUOneDrive #OneDrive
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/photo/?fbid=947201590534243&set=a.545795277341545
แกลลอรี่