คณะนิติศาสตร์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา

22 พฤศจิกายน 2565

คณะนิติศาสตร์

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง EP320001 และ EP320003 คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000.-บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

https://www.law.cmu.ac.th/site/news-details/?news_id=32437

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริหารและธุรการ คณะนิติศาสตร์ โทรศัพท์ 053-942911


ข้อมูลโดย : https://www.law.cmu.ac.th/site/news-details/?news_id=32437