เปิดให้บริการตรวจ COVID-19 PCR TEST ให้กับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 16-17 เมษายน 2564

15 เมษายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้บริการตรวจ COVID-19 PCR TEST ให้กับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพิ่มเติมในวันที่ 16-17 เมษายน 2564 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 16 เมษายน 2564 จำนวน 100 ราย

วันที่ 17 เมษายน 2564 จำนวน 150 ราย


- นักศึกษา 1,000 บาท
- บุคลากร 1,300 บาท
.
จองคิวก่อนเข้ารับการตรวจ onsite.covidtestcnx.org
.
ชำระเงิน ณ วันที่เข้ารับการตรวจ โดยการโอนชำระแบบออนไลน์เท่านั้น (ไม่รับชำระด้วยเงินสด)
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
064-3477513
063-8690570
line@:@covidtestcn


แกลลอรี่