ผู้บริหาร Kyoto Institute of Technology, Japan เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13 กันยายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Professor Dr. Kaeko KAMEI, Vice President, Kyoto Institute of Technology (KIT) และคณาจารย์ เข้าพบ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเยี่ยมชมศูนย์ KIT โดยมีศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี รศ.ดร.อภิโชค เลขะกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่