คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Occupational Therapy Valparaiso University, Indiana, USA

11 มีนาคม 2567

คณะเทคนิคการแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดา เครสซี่ ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ และอาจารย์และนักศึกษาจาก Occupational Therapy Valparaiso University, Indiana, USA ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านกิจกรรมบำบัดในประเทศไทย พร้อมทั้งเยี่ยมชมคลินิกกิจกรรมบำบัด ธาราบำบัด ศูนย์สุขภาพพร้อม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567
แกลลอรี่