คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับทุน “ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2565” จาก วช. 12 ล้านบาท

11 มีนาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

    คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ ศ.เกียรติคุณ ดร.สายสมร ลำยอง ในโอกาสที่ได้รับทุน “ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2565” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งบประมาณรวม 12 ล้านบาท
.
#SCICMU #BeFUNtotheFrontier
แกลลอรี่