การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการ

1 ตุลาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Agro-Biz ขอขอบคุณคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ไว้วางใจในการเลือกใช้บริการห้องปฏิบัติการของคณะอุตสาหกรรมเกษตร สำหรับการจัดอบรม เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการ” ในวันที่ 29 กันยายน 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรในการบรรยายเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ “หมูย่างบดน้ำจิ้มแจ่ว” จากเนื้อสุกร

*** การจัดอบรมมีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันไวรัสโควิด-19 ***
สนใจใช้บริการห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ โรงงานต้นแบบ หรือต้องการจัดอบรม/สัมมนา ทางด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์อาหาร
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Agro-Biz
0-5394-8280
Facebook/absc.cmu
แกลลอรี่