ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

6 สิงหาคม 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

เลขที่ตำแหน่ง E490017 คุณวุฒิปริญญาเอก สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> https://cmu.to/rkSdU

แกลลอรี่