รับมอบผ้ายันต์ในพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

23 มกราคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ในโอกาสที่เข้ามอบผ้ายันต์ของสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าประคุณสมเด็จธงชัย ธมฺมธโช) จากพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศลเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 ณ ห้องรับรอง ม.ล. ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่