คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป "ARCH CMU TERRARIUM : MINIATURE GARDEN นิเวศพรรณไม้จิ๋วในขวดแก้ว"

29 พฤศจิกายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป "ARCH CMU TERRARIUM : MINIATURE GARDEN นิเวศพรรณไม้จิ๋วในขวดแก้ว" ภายในงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2022 (Chiang Mai Design Week 2022)

โดยวิทยากร อ.ป้อง วรงค์ วงศ์ลังกา
ค่าสมัคร : 690 บาท/คน
จำนวนที่รับ : รอบละ 10 คน
(ทางผู้สอนจะเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างให้ ผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อปสามารถนำขวดแก้วมาเองได้)

รอบการจัดกิจกรรม
- รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00-17.00 น.
- รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00-19.00 น.
- รอบที่ 3 วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00-17.00 น.
- รอบที่ 4 วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา17.00-19.00 น.

สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา (ตรงข้ามลานอนุสาวรีย์ สามกษัตริย์)

คลิกที่นี่เพื่อสมัคร https://forms.gle/9UcLjJEkoNgWQP739
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565

Terrarium หรือ สวนในขวดแก้ว คือการจำลองระบบนิเวศของป่าดิบชื้นมาไว้ในขวดแก้ว ซึ่งจะเกิดระบบน้ำ อันเกิดจากความชื้นจากชั้นดินและพืชระเหยออกมา เมื่ออุณหภูมิภายในขวดสูงขึ้นเพราะแสงและความร้อนที่ทะลุผ่านวัสดุโปร่งใส จะเกิดไอน้ำควบแน่น ก่อนจะหมุนกลับไปที่พืชและชั้นดินด้านล่าง เกิดวัฏจักรแบบนี้หมุนเวียนภายในขวดแก้ว
----------------------------------------------------------
<สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ>
งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ (อ้อม)
เบอร์โทรศัพท์ 053-942843 , 0909846346
อีเมล sureerat.s@cmu.ac.th

แกลลอรี่