นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชารังสีเทคนิค มช. คว้ารางวัล Rapid oral presentations consolation prize winners ในงานประชุม EMPOWER 2021

30 มิถุนายน 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

: Combating Non-Communicable Diseases Towards Healthy Ageing ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบ zoom

Ms. Khin TheNu Aye
นำเสนอในหัวข้อ “EFFECT OF GALLIC ACID ON PIRARUBICIN TRANSPORT KINETICS IN LIVING LEUKEMIC K562 AND K562/DOX CELL LINES”
โดยมี รศ.ดร.มนตรี ตั้งใจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Ms. Sakornniya Wattanapongpitak
นำเสนอในหัวข้อ “EFFECT OF LOW DOSE X-RAY ON LEUKEMIC K562 CELLS: CELL VIABILITY, IRON LEVEL AND LIPID PEROXIDATION”
โดยมี รศ.ดร.มนตรี ตั้งใจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


Ms. Ohnmar Myint
นำเสนอในหัวข้อ “Effect of 4-Hydroxybenzoic Acid and 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid on anticancer activity in leukemic K562 cell line and its possible mechanism”
โดยมี รศ.ดร.มนตรี ตั้งใจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/amscmu/
แกลลอรี่