คณบดีและหัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เยือน Hezhou University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

5 กรกฎาคม 2562

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 2-5 กรกฏาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยเห้อโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพบปะผู้บริหาร คือ Dr. Lu Haibo, Vice President of Hezhou University, Dr. Wu Dianning, Vice Dean of International Education College, Dr. Wu Qinghua, Vice Director of Scientific Research Office, Dr. Cai Wen, Assistant Dean – School of Food and Bioengineering และ Dr. Luo Xiaoyu, Vice Director of Foreign Students Affairs และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน รวมทั้งหารือเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา โครงการ Student Camp และโครงการวิจัยร่วมกันระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ School of Food and Bioengineering, Hezhou University 
แกลลอรี่