เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 ภาคพิเศษ

30 ตุลาคม 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์

เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 ภาคพิเศษ
- เรียนเสาร์ - อาทิตย์ แบบ 2 วิทยานิพนธ์ และ แบบ 3 การค้นคว้าอิสระ
ติตต่อสอบถามได้ที่
- นายพลพัฒน์ ไชยคำหล้า 053-942-518
- หรือ ธุรการคณะ: 053-942-504
เปิดรับสมัคร 9 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2564
ทางเว็บไซต์ https://www.grad.cmu.ac.th/
ไฟล์แนบ
แกลลอรี่