เริ่มขึ้นแล้ว ! สำหรับงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Nutrition and Physical Activity in Ageing, Obesity, and Cancer (NAPA2022

16 ธันวาคม 2565

คณะเภสัชศาสตร์

เริ่มขึ้นแล้ว ! สำหรับงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Nutrition and Physical Activity in Ageing, Obesity, and Cancer (NAPA2022) ที่จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Thai Environmental Mutagen Society (TEMS) ซึงงานจะมีด้วยกันทั้งหมด 3 วัน ในวันที่ 15-17 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบ Hybrid On-site ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ Online ผ่าน ZOOM meeting application
#เภสัชมช #NAPA2022
แกลลอรี่