คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ เภสัชกรหญิง เปี่ยมสุข แดงเครือ กรรมการผู้จัดการบริษัท ที.เจ.แอนนิมัล เฮลท์ จำกัด พร้อมด้วย สพ.ญ.วรรณิดา จิตนภากาญจน์ เข้าพบเพื่อร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดี

10 พฤษภาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เภสัชกรหญิง เปี่ยมสุข แดงเครือ กรรมการผู้จัดการบริษัท ที.เจ.แอนนิมัล เฮลท์ จำกัด พร้อมด้วย สพ.ญ.วรรณิดา จิตนภากาญจน์ ที่เข้าพบเพื่อร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
แกลลอรี่