ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก California State Polytechnic University, Pomona, USA

20 มีนาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรกัญญา บูรณพัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Dr. Richard Navaro, Interim Dean of College of Professional and Global Education ,Dr. Lisa Xue, Director of Global Education คณะอาคันตุกะจาก California State Polytechnic University, Pomona, USA เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่