อาจารย์ ดร.ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสังคมวิทยา

15 กุมภาพันธ์ 2564

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสังคมวิทยา
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ไฟล์แนบ
แกลลอรี่