สมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาคด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม แผนงานการพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ

25 มิถุนายน 2563

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญชวนภาคเอกชนและผู้ประกอบการ SMEs

สมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาคด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม แผนงานการพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ (Industrial Research and Development Capacity Building)

โอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนา ปรับปรุง หน่วยวิจัยและพัฒนา (R&D Unit)
ฟรี!! รับคำแนะนำในการจัดทำแผนและแนวทางการทำวิจัยและพัฒนา (R&D Blueprint) พร้อมรับทุนกระตุ้นการสร้างหน่วยวิจัยและพัฒนาสถานประกอบการ


สนใจสมัคร คลิก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 09-2852-8155 (ฤทัยรัตน์)

แกลลอรี่