วิศวฯ มช. ร่วมเผยแพร่องค์ความรู้ และแสดงผลงานนวัตกรรมการดูแลสุขภาพในงาน MEDCHIC 2022

9 กันยายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา นำทีมนักวิจัยร่วมงาน MEDCHIC Innovation day 2022 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนด้านขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพด้วยนวัตกรรม ซึ่งแบ่งเป็นส่วนนวัตกรรมด้านสุขภาพ และธุรกิจ start – up ที่เกี่ยวข้อง พร้อมนี้ได้เป็นผู้บรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ในฐานะผู้พัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับบริหารโภชนาการสำหรับผู้สูงวัย Personalized Food Fabrication Platform วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมแชงกรีลา จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ยังนำผลงานและนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้กับประเด็นข้างต้นได้ไปจัดแสดง เช่น หุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์และพยาบาล CMU Aiyaya ที่พัฒนาขึ้นเมื่อมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ป่วย ซึ่งส่งมอบให้หลายโรงพยาบาลได้ใช้งานจริง รวมถึงหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบสี่ขา หรือ Mobile Robot อันรู้จักกันในนาม “หุ่นยนต์น้องหมา” และนวัตกรรมประดิษฐ์ใช้กายภาพบำบัดผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเดิน เป็นต้น
ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=29328
แกลลอรี่