วิศวฯ + สถาปัตฯ มช. ร่วมออกแบบฟื้นฟูภูมิทัศน์ปรับปรุงบันไดนาค + กำแพงวัดป่าแดงมหาวิหาร

4 สิงหาคม 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าแดงมหาวิหารและกำแพง โดยเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.45 น. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วยผู้บริหาร ตลอดจนทีมวิศวกร และสถาปนิก ประชุมร่วมครั้งที่ 2 กับเจ้าอาวาส พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ รวมถึงคณะกรรมการวัดฯ เพื่อเสนอแบบแปลนโครงการปรับปรุงแก้ไขบันไดนาคและกำแพงวัด หลังเริ่มต้นหารือ เดินหน้าดำเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งวัดป่าแดงฯ จะนำแบบที่ได้ไปดำเนินการก่อสร้างต่อหลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ อนึ่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้การสนับสนุนงานพัฒนาวัดป่าแดงมหาวิหารมาอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลา 13 ปี ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=26529
แกลลอรี่