คณะเทคนิคการแพทย์ ออกบริการวิชาการชุมชน ประจำปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า ตำบลสันป่าตอง

20 พฤษภาคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า ออกให้บริการวิชาการชุมชน ประจำปี 2565 โดยมี การบริการเจาะเลือด เอกซเรย์ปอด ให้คำปรึกษาอาการปวดหลัง และปวดเอว คัดกรองภาวะสมองเสื่อม และประเมินสุขภาพจิต ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า ตำบลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565
แกลลอรี่