บริษัท ฮิปรา (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบปะคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

26 เมษายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหาร ให้การต้อนรับ สพ.ญ.วิทิตา แก้วประจุ ผู้จัดการธุรกิจสัตว์ปีก บริษัท ฮิปรา (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการทางด้านเวชภัณฑ์สัตว์ ตลอดจนแนวทางการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์และการให้บริการรับใช้สังคม ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565
แกลลอรี่