เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 แบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน และแบบที่ 4 รับกลางร่วมกัน

7 พฤษภาคม 2564

สำนักทะเบียนและประมวลผล

เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 แบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1 และแบบที่ 4 รับกลางร่วมกัน Admission 2 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://student.mytcas.com/
เปิดรับสมัคร 7-15 พฤษภาคม 2564

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสมัคร ได้ที่
https://www.mytcas.com/

ศึกษาประกาศรับสมัครของ มช. ได้ที่
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply

ค้นหาคณะ สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร ได้ที่
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php

แกลลอรี่