คณะนิติศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชัวคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาและการสื่อสารองค์กร) จำนวน 1 อัตรา

25 เมษายน 2562

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาและการสื่อสารองค์กร) สังกัดงานบริหารทั่วไป อัตราจ้างเดือนละ 17,060.- บาท จำนวน 1 อัตรา  


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.law.cmu.ac.th/site/news-details/?news_id=31141

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริหารและธุรการ คณะนิติศาสตร์ โทรศัพท์ 053-942910-11
ข้อมูลโดย : http://www.law.cmu.ac.th/site/news-details/?news_id=31141