ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ นางเพ็ญณี กุณฑียะ

14 กรกฎาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมและบำเพ็ญบุญกุศลศพ นางเพ็ญณี กุณฑียะ มารดา รองศาสตราจารย์ ดร.สกุณณี บวรสมบัติ อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัย อดีตหัวหน้าศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพฯ ณ ศาลาวัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564
แกลลอรี่