ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ (Career Success Center) คณะบริหารธุรกิจ เปิดโลกนักศึกษา จัดบรรยายแนะนำธุรกิจจากองค์กรภายนอก

12 มีนาคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ (Career Success Center) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ Company presentation แก่นักศึกษาสาขาบัญชีชั้นปีที่ 3 และ 4 ของคณะฯ ณ ห้อง 1221 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยชียงใหม่ เพื่อแนะนำธุรกิจองค์กร บริษัท สยามฟีดแอนด์ฟู้ด จำกัด และ บริษัท เอสจี ฟีดมิลล์ จำกัด ผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารสัตว์และเนื้อไก่ โดยมี คุณสุข เจริญกิจ ประธานกรรมการบริหารของทั้ง 2 บริษัท เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมเปิดโอกาสเสนอตำแหน่งงานและแนวทางในการรับพิจารณาคัดเลือกร่วมงานกับบริษัทในเครือ นอกจากนี้ คุณแพรวา ชิณวุธ เจ้าหน้าที่บัญชี ยังได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในสายอาชีพบัญชีแก่น้อง ๆ ในฐานะศิษย์เก่าคณะฯ อีกด้วย ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่