อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มช. คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 ในงาน PM Award 2023

1 ธันวาคม 2566

คณะเทคนิคการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในผลงานวิจัย Balance-D ระบบการประเมินความเสี่ยงล้มพร้อมให้โปรแกรมการฝึก จากการประกวดผลงาน Start Up กลุ่มต้นแบบนวัตกรรม ในงาน Prime Minister's Award for Health Promotion Innovation 2023 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
แกลลอรี่