มช. จัดยิ่งใหญ่ งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2567 วันที่ 27 พ.ย. – 8 ธ.ค. 2567

24 พฤษภาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

        มช. จัดยิ่งใหญ่ งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2567 วันที่ 27 พ.ย. – 8 ธ.ค. 2567 ณ ไร่แม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม

       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2567 ร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนา กำหนดจัดในวันที่ 27 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2567 ณ ไร่แม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ ภายใต้ธีม “มช. สืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชา สู่เกษตรทันสมัย ความมั่นคงทางอาหาร และความเป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ยกขบวนความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากงานวิจัยสู่การปฏิบัติและการนำไปใช้ประโยชน์ จากคณะเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานต่าง ๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        ภายในงานมีการจัดนิทรรศการและนวัตกรรมการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระ ที่จะพลิกมุมมองการเกษตรสมัยใหม่ สู่การทำการเกษตรแม่นยำ ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม อาทิ อุปกรณ์ด้าน Smart Farm / IoT / Drone / Robot และเครื่องจักรกลทางเกษตร ร่วมเรียนรู้นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการอันเนื่องมากจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากหลายภาคส่วน ทั้ง ร่วมการประชุมและเสวนาวิชาการในหัวข้อที่น่าจับตามอง ในนการทำการเกษตรในอนาคต เพิ่มพูนความรู้และลงมือปฏิบัติในการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรระยะสั้นในหลากหลายหัวข้อ เพลิดเพลินไปกันความน่ารักของการประกวดสัตว์ และความสวยงามของการประกวดพืชพรรณต่างๆ

         นอกจากนี้ สำหรับน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ต้องไม่พลาดสำหรับเวทีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ การแข่งขันตอบปัญหา การประกวดวาดรูป จัดสวนถาด เวทีการประกวดที่เชิญชวนให้ชาวเกษตรกร หรือประชาชนที่สนใจได้เข้าร่วม ได้แก่ การประกวดพืชชิงถ้วยพระราชทาน,การประกวดข้าวเพื่อชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร จำนวนรวม 15 รางวัล

         ผู้ร่วมงานยังสามารถผ่อนคลายไปกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่ามกลางธรรมชาติของไร่แม่เหีย และไฮไลท์ของงานอย่าง “แปลงนาข้าวหลากสี” แปลงปลูกนี้สำหรับขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว Pink Lady สีชมพู และข้าวเจ้าขาว ซึ่งมีใบสีม่วงดำ และฝากท้องได้ที่รวบรวมร้านอาหารชื่อดัง ตลาดนัดสินค้าเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่จัดไว้โดยรอบบริเวณงาน

แกลลอรี่