หารืองานวิจัยและการใช้สิทธิเทคโนโลยี

5 ตุลาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร รศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และคุณแสงตะวัน ณ เชียงใหม่ กรรมการผู้จัดการบริษัท ตะวันพันดารา จำกัด ได้หารือร่วมกันในเทคโนโลยี “ผลิตภัณฑ์คอลลาเจนไดเปปไทด์รูปแบบเคี้ยว” ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในกิจการของบริษัทในเชิงพาณิชย์ด้วยการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อไป
แกลลอรี่