การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสุขาภิบาลร้านอาหารและการใช้งานระบบ มช.อาหารปลอดภัย

27 พฤษภาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

           อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสุขาภิบาลร้านอาหารและการใช้งานระบบ มช.อาหารปลอดภัย รุ่นที่ 1 ให้แก่คณะทำงาน มช. อาหารปลอดภัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ และการประเมินผล ตามโครงการ CMU Food Safety ที่จะเป็นโมเดลต้นแบบที่เกี่ยวข้องกับ 3 ด้าน คือ การจัดการวัตถุดิบ การปรุงอาหาร และการส่งเสริมการบริโภค ยกระดับร้านอาหารที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นร้านอาหารต้นแบบ ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามพระราชบัญญัติอาหารแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่