นักศึกษาแมสคอม มช. คว้า 2 รางวัลชมเชยระดับประเทศ การประกวด New Perspective Mini Series

26 เมษายน 2565

คณะการสื่อสารมวลชน

นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ทีม เทพเจ้ากิม” และ “ทีม Pathfinder” ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ และได้รับรางวัลชมเชยจำนวน 2 รางวัล จากการประกวด โครงการมินิซีรีส์ มุมมองใหม่ ใส่ใจประโยชน์สาธารณะ (New Perspective Mini Series) รับทุนการศึกษามูลค่า 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

โครงการประกวดดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งได้รับทุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน โดยได้จัดอบรมเรื่องการเขียนบทภาพยนตร์และการทำงานโปรดักชั่นจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมลงมือผลิตมินิซี่รี่ส์ที่มีความสนุก สอดแทรกจิตสำนึกที่ดี ภายใต้แนวคิด Social Enterprises ความยั่งยืน 3 ด้าน ได้แก่ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม สามารถรับชมผลงานของทั้ง 2 ทีม ได้ดังนี้

– ทีม Pathfinder : นามูลแฟคทอรี Far Form Home
https://www.youtube.com/playlist?list=PLD6ALBSmd4kIrZiKnACe-KFDymVn_v7Gp
– ทีม เทพเจ้ากิม : Missing Homestay
https://youtube.com/playlist?list=PLD6ALBSmd4kI2qa_9Gd5xzHirsZT5bsR_

นับเป็นโอกาสและความสำเร็จของนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สามารถผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ รวมถึงคว้ารางวัลชมเชยมาได้ทั้งสองทีม ซึ่งอนาคตจะได้พัฒนาฝีมือเพื่อต่อยอดผลิตผลงานที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

สมาชิก “ทีม เทพเจ้ากิม”
1. นายกฤษฎา ต๊ะวัน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์บูรณาการ (Intergrated Journalism) หลักสูตรการสื่อสารมวลชน
2. นายฐานทัพ ทองสุกงาม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาสื่อสารบันเทิง (Entertainment Communication) หลักสูตรการสื่อสารมวลชน
3. นายศุภกิตติ์ ต๊ะนะสา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) หลักสูตรการสื่อสารมวลชน
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.สุนันทา แย้มทัพ

สมาชิก “ทีม Pathfinder”
1. นางสาวชุติกาญจน์ นพบุรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาการบริหารจัดการงานภาพยนตร์ (Film Administration) หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล (Digital Film)
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ธิติ เกตุทัต

ดูข้อมูลโครงการฯ เพิ่มเติมและรับชมผลงานมินิซี่รี่ส์ทั้งหมดได้ที่ Facebook Page และ YouTube Channel : New Perspective Mini Series

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
แกลลอรี่