ยิ่งใหญ่ตระการตา “ต่อยอด แสงหลวง” ใช้เทคโนโลยีปรากฏการณ์แสง นำปัจจุบันกลับไปยังอดีต เพื่อต่อยอดองค์เจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ ที่ไม่มีใครเคยเห็นเกือบ 500 ปี ด้วยแสงเลเซอร์

28 สิงหาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มช. ขอเชิญร่วมชมความยิ่งใหญ่ตระการตา “ต่อยอด แสงหลวง” ใช้เทคโนโลยีปรากฏการณ์แสง นำปัจจุบันกลับไปยังอดีต เพื่อต่อยอดองค์เจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ ที่ไม่มีใครเคยเห็นเกือบ 500 ปี ด้วยแสงเลเซอร์ (Lost and Found” the Missing Moment Experience)
.
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.00-22.00 น. ณ วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร จัดแสดงไปจนถึงวันที่ 25 กันยายน 2565
.
"ต่อยอด แสงหลวง"

           การทดลองนวัตกรรมแสงกับองค์เจดีย์หลวง ที่ทำให้ศาสนาและเทโนโลยีมาเจอกัน จนเกิดเป็นความงามที่ล้ำสมัย ด้วยการฉายแสงเลเซอร์เติมไปในบริเวณส่วนยอดขององค์เจดีย์หลวงที่หายไป โดยเป็นการใช้ปรากฏการณ์แสงเติมรูปทรงและสัดส่วนความสูงให้กับองค์เจดีย์หลวง ด้วยเทคนิคการฉายอุโมงค์แสงให้เกิดเป็นเส้นรอบรูปไปที่องค์เจดีย์ เพื่อแสดงสัดส่วนและความสูงของเจดีย์ที่สมบูรณ์ จนทำให้คนเชียงใหม่มีโอกาสได้ย้อนไปสัมผัสความสง่างามขององค์เจดีย์หลวงในอดีต หลังจากที่ไม่มีใครเคยเห็นมาเกือบ 500 ปี
.
          สำหรับพระธาตุเจดีย์หลวงเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในภาคเหนือ เดิมมีความสูงประมาณ 70 เมตร (จากการอ้างอิงรูปทรงกับความสูง จากการศึกษาเทียบเคียงหลักฐาน ตำนาน และข้อสันนิษฐานจากนักวิชาการ และนักประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมล้านนา) ฐานเจดีย์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างประมาณด้านละ 60 เมตร สร้างขึ้น ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 20 ในสมัยพญาแสนเมืองมา กระทั่งเมื่อ 477 ปีที่แล้วเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ทำให้ส่วนยอดของเจดีย์หัก เหลือความสูงเพียง 40 เมตร
.
          และจุดเริ่มต้นของการทดลองนี้ เกิดขึ้นจากคำถามสำคัญว่า เราจะสามารถปลุกโบราณสถาน ให้ตื่นและมีชีพจรในจังหวะเดียวกับสังคมร่วมสมัยได้อย่างไร จึงค้นหาวิธีการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่เร้าความรู้สึกด้วยปรากฎการณ์แสง ด้วยความคาดหวังว่าปรากฏการณ์นี้อาจจะสามารถกระตุ้นให้ผู้คน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้เกิดความสนใจและเริ่มหันมาสร้างบทสนทนาด้วยภาษาใหม่กับโบราณสถาน และงานชิ้นนี้อาจเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ อาจเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถที่ช่วยปลุกชีวิตให้มรดกทางวัฒนธรรมอื่นๆ สามารถเดินไปพร้อมกับจังหวะของโลกร่วมสมัยได้
.
       "ต่อยอด แสงหลวง" จัดโดยศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม และศูนย์นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ (CLIC) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่ ร่วมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการขยายผลธุรกิจนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ Awaken KHUM for Innovative and Creative Economy (KHUM)
.

ขอบคุณข้อมูล : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.
ข้อมูลโดย : ขอบคุณข้อมูล : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.
แกลลอรี่