โครงการอบรมการให้บริการแบบมืออาชีพ

22 กรกฎาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดอบรมหัวข้อ "การให้บริการแบบมืออาชีพ" ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบ zoom meeting โดยมี นายศรีทัย สีทิพย์ หัวหน้างานบริการกลางโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทาง zoom meeting
แกลลอรี่