พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Korean for Atmospheric Environment(SOSAE) และ The Environmental Science Research Center (ESRC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6 กรกฎาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Korean for Atmospheric Environment(SOSAE) และ The Environmental Science Research Center (ESRC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่