ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี ถึง 8 มี.ค. 67

14 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาบัญชี ***รับสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเลคทรอนิกส์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment เท่านั้น*** ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2567 สอบถามเพิ่มเติมโทร 053-553177 และ 053-553287
แกลลอรี่