ขอเชิญร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น คณะการสื่อสารมวลชน มช. ปี 2565

27 เมษายน 2565

คณะการสื่อสารมวลชน

ขอเชิญร่วมเสนอชื่อ "ศิษย์เก่าดีเด่น คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565" จำนวน 5 ด้าน ได้แก่

1. ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน
2. ด้านผลงานดีเด่น
3. ด้านสร้างประโยชน์แก่สังคม
4. ด้านเป็นผู้มีคุณูปการต่อคณะ
5. ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น

เสนอรายชื่อพร้อมประวัติได้ที่ http://cmu.to/Ld8-g
ตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค. 65
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 5394 2703 ต่อ 134


สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

แกลลอรี่