คณะสังคมศาสตร์จัดเตรียมพื้นที่ปลอดฝุ่น (safety zone) สำหรับนักศึกษา บุคลากร ในช่วงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

10 มีนาคม 2564

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์จัดเตรียมพื้นที่ปลอดฝุ่น (safety zone) สำหรับนักศึกษา บุคลากร ในช่วงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
แกลลอรี่