แบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (Self-Screening Version 2)

30 พฤศจิกายน 2563

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สำหรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางไปในวันเวลาตามไทม์ไลน์ของผู้ป่วย
โควิด-19 รายที่ 42 ของจังหวัดเชียงใหม่ และมีความกังวลต้องการจะตรวจสอบอาการและประวัติเสี่ยงโควิด-19
สามารถคลิ๊กได้ที่ลิงค์ด้านล่างเลยค่ะ
https://cmsdm.net/Self-ScreeningV2/index.php
แบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (Self-Screening Version 2)
จัดทำโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ


แกลลอรี่