มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับที่ 3 ในประเทศไทย จากการจัดอันดับ 2022-2023 Best Global Universities

30 ตุลาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

         เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 U.S. News & World Report ได้ประกาศผลการจัดอันดับ “มหาวิทยาลัยดีที่สุดของโลก” 2022-2023 Best Global University Ranking จากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทั่วโลกจาก 95 ประเทศไว้ 2,000 อันดับ ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งหมด 13 ตัวชี้วัดที่มาจากฐานข้อมูลของ Clarivate Analytics และการจัดอันดับในปีนี้มีมหาวิทยาลัยของไทยเข้าร่วมการจัดอันดับทั้งหมด 14 สถาบัน และมี 11 สถาบันที่ได้รับจัดอันดับโลก

         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 3 ในประเทศไทย อันดับที่ 13 ในอาเซียน อันดับที่ 179 ในเอเชีย และ อันดับที่ 739 ของโลก ซึ่งอันดับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากการจัดอันดับ Best Global University Ranking มีแนวโน้มอันดับดีขึ้นเรื่อยๆ สำหรับการจัดอันดับสาขาวิชา (Subject) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับเพิ่มขึ้นจาก 2 สาขาวิชา เป็น 5 สาขาวิชา จากการจัดอันดับในปีนี้ โดยได้รับการจัดอันดับสาขา Plant and Animal Science ดีที่สุด อันดับที่ 60 ของโลก และเป็นอันดับ 2 ของไทย
เกณฑ์ในการจัดอันดับ U.S. News & World Report 2022-2023 Best Global University Rankings ประกอบด้วยตัวชี้วัดและน้ำหนักคะแนน ที่มาจากฐานข้อมูลของ Clarivate Analytics ทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.usnews.com/education/best-global-universities/articles/methodology

ผลการจัดอันดับเพิ่มเติม: https://www.usnews.com/education/best-global-universities/rankings

ข้อมูลโดย สำนักงานบริหารงานวิจัย

ข้อมูลโดย : ข้อมูลโดย สำนักงานบริหารงานวิจัย
แกลลอรี่