คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ เชียงใหม่ 62

3 พฤษภาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนกว่า 80 คน ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา 
แกลลอรี่