คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP190022 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

19 ตุลาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP190022 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
(รายละเอียด : คลิกที่นี่)