จับมือพร้อมเดินหน้าเสริมศักยภาพให้วิชาการและวิชาชีพแข็งแกร่ง วิศวฯ มช. + ENSE ร่วมวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

17 พฤษภาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ จับมือบริษัท พลังงานนครพิงค์ จำกัด (ENSE : ENERGY NAKORNPING CO.,LTD.) ร่วมกันบูรณาการงานวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ เสริมศักยภาพ ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ โดยนำองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมประยุกต์ใช้กับการให้บริการวิชาการทางวิศวกรรม (Consulting service) เปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ฝึกทักษะการทำงานด้านวิศวกรรมจากการดำเนินงานจริง ก่อเกิดความเชี่ยวชาญในการควบคุมงาน เเละออกเเบบงานวิศวกรรม มีกรอบระยะเวลา 4 ปี โดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมกรรมการผู้จัดการ ENSE คุณชุมนัดภ์ มณีศิริ ณ หอเกียรติยศชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.
แกลลอรี่