รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แขนงสังคมศาสตร์สุขภาพ

29 ตุลาคม 2563

คณะสังคมศาสตร์

รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แขนงสังคมศาสตร์สุขภาพ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 2 ปี
ทาง website : www.grad.cmu.ac.th
รับสมัคร (รอบที่ 1) 2 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
(+66) 5394 - 3573
อีเมล์ chancheera.m@cmu.ac.th
แกลลอรี่