สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มช. เปิดตัว เครื่องวัดสัญญาณชีพ CMUgency

17 มกราคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัว เครื่องวัดสัญญาณชีพ CMUgency ที่สามารถวัดสัญญาณคลื่นหัวใจ 12 จุด วัดความดันเลือด วัดออกซิเจนในเลือด และอัตราการเต้นของหัวใจ ในเครื่องเดียว ซึ่งจะนำมาใช้ในรถฉุกเฉิน เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลคนไข้ตั้งแต่อยู่ในรถฉุกเฉิน กับทีมแพทย์ที่เตรียมพร้อมรอรับอยู่ที่โรงพยาบาล นำร่องทดลองใช้ในพื้นที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่


ดูคลิปวีดีโอได้ที่ https://www.facebook.com/BMEICMU/videos/631812394247479/

แกลลอรี่